(0232) 488 19 19
EDAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

EDAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

EDAK

S.S.İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN

DAĞITIM KOOPERATİFİ

GENEL KURUL DUYURUSU


KOOPERATİFİMİZ 40.OLAĞAN GENEL KURULU, AŞAĞIDAKİ GÜNDEM GEREĞİ

05 Mayıs 2019 PAZAR GÜNÜ Saat 11.00 'de İzmir Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi Konferans Salonu 1474 Sokak No:8 Alsancak - İZMİR adresinde yapılacaktır.

Katılımınızı rica ederiz.


Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM


1. Açılış,

2. Başkanlık Divanı, (1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye) oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3. Saygı Duruşu,

4. Açılış Konuşmaları,

5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporunun okunması,

6. 2018 yılı bilançosu ile gelir gider farkı hesapları ve 2019 yılı taslak bütçenin sunulması.

7. Raporlar, Bilanço, Gelir Gider farkı hesapları ve taslak bütçe üzerinde görüşmeler,

8. 2018 yılı Bilanço ve Gelir Gider farkı hesaplarının onaylanması,

9. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,

10. 2019 yılı Taslak Bütçenin onaylanması,

11. 2018 yılı Gelir Gider farkı hakkında karar alınması,

12. Kooperatife yeni katılacak ortakların giriş koşullarının ve tüm ortakların genel çalışma şartları ile erken ve geç ödemelerden kaynaklanan iskonto ve vade farkı oranlarının tespiti ve Yönetim Kuruluna bu konuda verilecek yetkinin belirlenmesi,

13. Kooperatifimizin ticari hayatını idame ettirebilmesi için;

13.a. Portföyünde bulunan çek, bono, ticari kart ve kredi kartları karşılıklarının teminat gösterilerek Kooperatifimizin çalıştığı banka ve tedarikçi firmalarla teminat, rehin ve temlik sözleşmeleri imzalanabilmesi için,

13.b.Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların amortisman, kullanım değer ve maksatları gözetilerek gereği halinde satışı için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14.Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere şubeler açmaya, açılmış olan şubelerin gereği halinde nakil işlemlerini veya kapanış işlemlerini yapmaya ve faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde; kurulmuş, kurulacak şirketlere iştirak etmek, iktisadi işletmeler kurmak hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

15. Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklar ilgili karar alınması,

16. Ana Sözleşmenin 6. ; 28. ; 42. ve 52. maddelerinin Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ön izin çerçevesinde değiştirilmesine onay verilmesi,

17. 37. Olağan Genel Kurul tarihi olan 05.06.2016 tarihinden önceki Kooperatif faaliyet dönemine ait bilgilendirme yapılması ve görüşülmesi,

18. Kooperatifin varlığının görüşülerek bu yönde karar alınması,

19. Dilekler ve Temenniler,

20. Kapanış.


Paylaş

Açıklama