(0232) 488 19 19

EDAK 43. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

EDAK
S.S.İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN
DAĞITIM KOOPERATİFİ
GENEL KURUL DUYURUSU

KOOPERATİFİMİZ 43 OLAĞAN GENEL KURULU, AŞAĞIDAKİ GÜNDEM GEREĞİ
  27 Haziran 2022 Pazartesi Günü Saat 11.00 'de Kooperatifimiz Merkezi; Egemenlik Mah. 6074 Sokak No:14 Bornova İzmir adresinde,

 Ana Sözleşmenin ön gördüğü çoğunluk sağlanamazsa çoğunluksuz olarak
26 Temmuz 2022 Salı Günü  Saat 10.00 'da
  İSKOOP Binası Buca OSB Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.No.114 Buca - İZMİR adresinde yapılacaktır.


Katılımınızı rica ederiz.


Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

 GÜNDEM

1- Açılış ve saygı duruşu,

2- Başkanlık Divanı seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının  imzalanmasına yetkisi verilmesi,

3- 2021 faaliyet dönemine ilişkin, Yönetim Kurulu  faaliyet raporunun okuması,

4- 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli bilanço, gelir -gider farkı cetvelinin okunması,

5- 2021 faaliyet dönemine ilişkin, Denetleme Kurulu raporunun okuması,

6- Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Gelir Gider farkı cetveli ile Denetim Kurulu raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,

7- Yönetim Kurulunun ibrası,

8-Denetim Kurulunun ibrası,

9- 2021 yılı Gelir Gider farkı hakkında karar alınması,

10- Kooperatifin borç/alacak durumunun görüşülerek, kooperatifin tasfiyesi hakkında karar alınması, Tasfiye Kurulunun seçilmesi, Tasfiye Kurulu’na yetki verilmesi,

11- Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla ilgili karar alınması,

12- 2022 yılı taslak bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,

13- Tasfiye Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, Tasfiye Kurulu dahil olmak üzere seçilmiş diğer organların toplantı, eğitim, sempozyum, fuar, kongre vb. toplantılara katılabilmesi için yapacakları seyahatlerdeki ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamaların belgelenmesi şartıyla ödenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

14- Dilekler ve Temenniler,

15- Kapanış.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAMAYACAK ORTAKLARIMIZIN EKTE BULUNAN VEKALETNAME ARACILIĞIYLA VEKİL TAYİN ETMELERİ RİCA OLUNUR.

 VEKALETNAME İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş

Açıklama