(0232) 488 19 19

EDAK 44. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

EDAK
TASFİYE HALİNDE
S.S.İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN
DAĞITIM KOOPERATİFİ
GENEL KURUL DUYURUSU

KOOPERATİFİMİZ 44. OLAĞAN GENEL KURULU, AŞAĞIDAKİ GÜNDEM GEREĞİ

21 Eylül 2023 Perşembe Günü  Saat 10.00 'da  İSKOOP Binası Buca OSB Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad.No.114 Buca - İZMİR adresinde yapılacaktır.


Katılımınızı rica ederiz.


Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

 GÜNDEM

1.Açılış,
2.Başkanlık Divanı ve Oy tasnif kurulu seçimi, (1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazman Üye ile 3 oy tasnif kurulu üyesi) oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Saygı Duruşu,
4. Açılış Konuşmaları,
5. Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporunun okunması,
6. 2022 yılı bilançosu ile gelir gider farkı hesapları ve 2023 yılı taslak bütçenin sunulması.
7. Raporlar, Bilanço, Gelir Gider farkı hesapları ve taslak bütçe üzerinde görüşmeler,
8. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Gider farkı hesaplarının onaylanması,
9. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,
10.2023 yılı Taslak Bütçenin onaylanması,
11 Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla ilgili karar alınması,
12. Tasiye memurlarınca hazırlanan 30.06.2023 tarihli Ara Bilanço ( Tasfiye Bilançosu ) hakkında karar alınması.
13. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Kooperatifler Birliği Delegelerinin seçimi,
14. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin alacakları huzur haklarının saptanması,
15. Dilekler ve Temenniler,
16. Kapanış.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAMAYACAK ORTAKLARIMIZIN EKTE BULUNAN VEKALETNAME ARACILIĞIYLA VEKİL TAYİN ETMELERİ RİCA OLUNUR.

 VEKALETNAME İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş

Açıklama